1eng

 

fb you od

Great Lent

Great Lent

Այս տարի փետրվարի 15-ից սկսվում է Մեծ Պահքի շրջանը: Այն տևում է 48 օր` Բուն Բարեկենդանից մինչև Ս. Հարության (Զատկի) տոնի նախօրեն: Այս տարի Ս. Հարության տոնը կնշվի ապրիլի 5-ին:

Պահքի շրջանում օգտագործում են բացառապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք:
Պահքի ընթացքում հրաժարվում են ոչ միայն որոշակի կերակուրներից, այլև մոլի սովորություններից, շատախոսությունից, ստախոսությունից, հայհոյանքից և այլ մեղքերից:

Կերակրից հրաժարվելն առանց մեղքից հետ կանգնելու` անօգուտ է: «Սատանան միշտ պահքի մեջ է, ոչինչ չի ուտում, բայց մեղք գործելուց չի դադարում և չի հոգնում», - ասում է Ս. Գրիգոր Տաթևացին: «Լեռան քարոզում» Քրիստոս պահքի մասին ասում է. «Երբ ծոմ պահեք, տրտմերես մի լինեք կեղծավորների նման, որոնք իրենց երեսներն այլանդակում են, որպեսզի մարդկանց այնպես երևան, թե ծոմ են պահում, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը, այսինքն` մարդկանց երևալը և նրանցից գովվելը: Այլ երբ դու ծոմ պահես, օծի քո գլուխը և լվա քո երեսը, որպեսզի չերևաս մարդկանց ծոմ պահող, այլ քո Հորը, գաղտնաբար, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ» (Մատթ. 6:16-18): Մեր Տերը սովորեցնում է, թե ինչ ոգով է պետք այն կատարել: Ինչպես հիվանդությունն է ազդում մարմնի վրա, այնպես էլ մեղքն է ազդում հոգու վրա: Պահեցողությունը չէ, որ մեղքը քավում է: Աստված է քավիչը: Սակայն պահեցողությունը կարևոր է քավչարար այս սրբագործության մեջ: Զղջումը, աղոթքը, ապաշխարանքը հիմնական պայմաններն են Աստծո բուժիչ և քավիչ զորությունն ստանալու:
Պահքի 40 օրը խորհրդանշում է անապատում Քրիստոսի քառասնօրյա աղոթքի, ծոմապահության և ապաշխարության շրջանը: Իր մկրտությունից հետո Հիսուս «հոգով անապատ առաջնորդվեց ու քառասուն օր փորձվեց սատանայից: Չկերավ ու չխմեց այն օրերին» (Ղուկ. 4:1-3): Հիսուս Իրեն ծոմապահության ենթարկեց մարդկային ցեղի փրկության համար, մարդկության փոխարեն Ինքն ապաշխարեց, որպեսզի բոլոր պահեցողություն անողների ապաշխարանքն իմաստ և իրականություն ստանան շնորհիվ Իր ծոմապահության: Քառասնօրյա պահքին հաջորդում է պահոց ևս մեկշաբաթյա շրջան` Ավագ շաբաթը: Այդ է պատճառը, որ քառասնօրյա կոչվող պահքը 48 օր է տևում:

Մեծ Պահքն ունի յոթ կիրակի, յոթ հիշարժան օրեր. Բուն բարեկենդան, Արտաքսում, Անառակի, Տնտեսի, Դատավորի, Գալստյան և Ծաղկազարդ:
Մեծ Պահքն այս տարի կիսվում է մարտի 11-ին և կոչվում է միջինք: Պահքն այդ օրը չեն ընդհատում: Պարզապես ժողովրդական սովորության համաձայն` այդ օրր բաղարջից պահոց գաթա են պատրաստում:

Մեծ Պահքի շրջանում վաղնջական կանոններով արգելված են եղել պսակադրությունները և մատաղը: Սակայն Վազգեն Ա կաթողիկոսի շրջաբերականով խիստ անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվեց պսակադրություն կատարել Մեծ Պահքի շաբաթ և կիրակի օրերին, բացառապես Ավագ շաբաթվա բոլոր օրերի:

Եկեղեցական տոնացույցի համաձայն տարին բաժանվում է տոնական և պահոց օրերի: Պահոց 158 օրերի մեծ մասը կարճատև պահքեր են` օրապահքեր (չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը` ի հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի մատնության և չարչարանքների) և շաբաթապահքեր, իսկ առավել ժողովրդականություն վայելող և ամենաերկարատև պահքը Մեծ կամ Քառասնորդական պահքն է: Ի՞նչ է պահքը: Առաջին իմաստով այն կամավոր ինքնազրկումն ու զսպվածությունն է սննդի նկատմամբ: Եկեղեցական ավանդության համաձայն` երեք տեսակի պահքեր գոյություն ունեն: Առաջինը սովորական պահքն է` կենդանական ծագում ունեցող սննդից (բացառությամբ մեղրի) և ոգելից խմիչքներից հրաժարումը: Երկրորդը սրբապահքն է` հրաժարումը նաև բուսական ծագման` ընդհուպ մինչև սոսկ աղուհացով սնվելը (Մեծ պահքի շրջանը կոչվում է նաև Աղուհացի շրջան): Երրորդը ծոմն է` միառժամանակ ընդհանրապես հրաժարումը սննդից և անգամ ջրից:
Իհարկե, կարելի է նկատի առնել պահքի օգտակարությունը նաև բժշկական տեսակետից, հատկապես Մեծի պահոց շրջանում, քանի որ գարնանամուտն առանց ճարպային, կենդանական սննդի անցկացնելը դրական ազդեցություն է ունենում օրգանիզմի վրա: Սակայն սխալ է այն մտայնությունը, թե պահքը սոսկ դիետա է` նիհարելու կամ որոշակի հիվանդություններից ձերբազատվելու համար: Պահքը չի սահմանափակվում միայն կենդանական սննդից հրաժարումով. այն առաջին հերթին հոգեկան ու բարոյական ամեն տեսակի ախտերից ու մոլություններից, մեղանչական մտքերից, խոսքերից ու գործերից մաքրվելն է, զղջմամբ ու ապաշխարությամբ աստվածահաճո և առաքինի կյանքին դառնալը: Պահոց շրջանում կարևոր է հոգևոր շնորնհների ու հատկապես եղբայրասիրության մեջ զորանալը, քանի որ, ինչպես Եզնիկ Կողբացին է ասում.«Մեկը կարող է կենդանու միս չուտել, բայց անընդհատ իր եղբոր միսը ծամել»: Այս պարագային կարևոր է նաև մեկ այլ ծայրահեղությունից զգուշանալը. պահք պահելը չպետք է պատճառ դառնա պահեցողության մեջ տկարացող մեր եղբայրակցին դատելու. «Ով ուտում է, թող չարհամարհի նրան, ով չի ուտում, իսկ ով չի ուտում, թող չդատի նրան, ով ուտում է» (Հռոմ.14:3):
Պահքի կարևորությունը առավել հարազատորեն ըմբռնելու համար պիտի ընդգծենք այն հանգամանքը, որ այն օրինադրվել է դեռևս դրախտում, և Աստծու կողմից մարդուն տրված առաջին պատվիրանը եղել է հենց պահք պահելը. «Դրախտում ամէն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու եւ չարի գիտութեան ծառից մի կերեք, որովհետեւ այն օրը, երբ ուտէք դրանից, մահկահացու կդառնաք» (Ծննդ.2:16-17):
Ի տարբերություն այլ եկեղեցիների, որոնք պարզապես թվակարգում են Մեծ պահքի 7 կիրակիները, Հայաստանյայց եկեղեցին սուրբգրային հիմք ունեցող յուրահատուկ անուններով ու խորհուրդներով է օժտել այդ կիրակիները: Դրանով նրանք կազմել են խորհրդանշական մի շղթա` արտացոլելով մարդու դրախտային կյանքի, պատվիրանազանցության ու անկման, աստվածորոնողության և աստվածային նախախնամությամբ փրկագործության ողջ ընթացքը:
Պահքերի (բացառությամբ օրապահքերի) նախորդ օրերը կոչվում են «բարեկենդան», իսկ Մեծ Պահքին նախորդում է Բուն Բարեկենդանը: Բարի կենդանություն, այսինքն` բարի, անհոգ և երջանիկ կյանք. այս իմաստն է ամփոփված «բարեկենդան» անվան մեջ, որ առավելագույնս արտահայտված ենք տեսնում Բուն Բարեկենդանի խորհրդում, որը Մեծ Պահքի առաջին կիրակին է և պատկերում է մարդու դրախտային երանավետ կյանքը: Այս խորհուրդը երևում է անգամ սննդի օգտագործման մեջ, քանի որ Բուն Բարեկենդանը կենդանական և ճոխ ուտելիք գործածելու վերջին օրն է: Մեծ պահքի երկրորդ կիրակին կոչվում է Արտաքսման և խորհրդանշում է մարդու` դրախտից արտաքսվելը և Աստծո տեսությունից զրկվելը: Հենց սա է խորհրդանշում ողջ Մեծ Պահքի շրջանում եկեղեցիների վարագույրների փակ մնալը և Ս. Հաղորդությունից հավատացյալների անմասն մնալը: Երրորդ կիրակին կոչվում է Անառակի և մատնանշում է առ Աստված դառնալու և կորուսյալ դրախտը գտնելու կարեվորագույն նախապայմանը` ապաշխարանքը: Չորրորդ` Տնտեսի կիրակին, ուսուցանում է նյութական հարստության տնօրինման կերպի դերը հավիտենական փրկության կամ կորստյան մեջ: Հինգերորդ` Դատավորի կիրակին, պատգամում է հարատև աղոթքի անփոխարինելի նշանակությունը փրկության համար: Վերջին` Գալստյան կիրակին, ամփոփում է Քրիստոսի ինչպես Ա Գալստյան խորհուրդը, այնպես էլ Երկրորդ գալստյան խոստումը:
Մեծ Պահքին անմիջապես հաջորդող շաբաթը կոչվում է Ավագ Շաբաթ և ընդգրկում է Փրկչի երկրային կյանքի վերջին կարևորագույն իրողությունները` հաղթական մուտքը Երուսաղեմ (Ծաղկազարդ), Վերջին Ընթրիքը, Մատնությունը, Չարչարանքները, Խաչելությունը, Մահը, Թաղումը և ի վերջո հրաշափառ Հարությունը` Ս. Զատիկը:

Commemoration of the Prophet Jonah

Commemoration of the Prophet Jonah

 

Prophet Jonah is one of the minor prophets of the Holy Bible. In the Book of Jonah of the Old Testament is a narrative describing the adventures of the Prophet Jonah. By the Lord’s command Jonah was sent to Nineveh to preach the heathens and tried, in every way, to disobey God’s command. However, in the end his attempts were in vain. By the Lord’s command, a large fish swallowed Jonah, and he remained inside the fish for three days and three nights. Only after Jonah’s prayer and redemption did the Lord allow the fish to free Jonah. This time he obeyed the Lord’s command and went to Nineveh. On the first day, Jonah started into the city. He proclaimed: “Forty more days and Nineveh will be overturned.” The Ninevites believed God. They declared a fast, and all of them, from the greatest to the least, even the king, put on sackcloth. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened.

Later Christ brings the example of the Prophet Jonah to the Pharisees asking for a divine sign.

The Armenian Apostolic Church commemorates the memory of the Prophet Jonah always during the period of the fast of Catechumens symbolizing that thanks to sincere repentance one may deserve God’s mercy.

When is celebrated

19.01.2008
06.02.2009
29.01.2010
18.02.2011
03.02.2012
25.01.2013
13.02.2014
30.01.2015
22.01.2016
10.02.2017
26.01.2018
15.02.2019
07.02.2020
29.01.2021
11.02.2022
03.02.2023
26.01.2024
13.02.2025
30.01.2026
22.01.2027
11.02.2028
26.01.2029
15.02.2030

Commemoration of Bishop St. Mark, Priest St. Pion, Deacons St. Kyouregh (Cyril) and St. Benjamin and holy martyrs Sts. Abdlmseh, Vormzdana and Sayen

Commemoration of Bishop St. Mark, Priest St. Pion, Deacons St. Kyouregh (Cyril) and St. Benjamin and holy martyrs Sts. Abdlmseh, Vormzdana and Sayen

 

St. Mark was the Bishop of Aritus in the half of the 4th century. Famous theological doctrines are ascribed to him. During the period of reign of the king Julianus the Betrayer he was subjected to torments, then he was exiled to a remote island, where he passed away dedicating the last years of his life to Christian preaching.

Priest St. Pion also has been one of the devoted advocates of Christianity. It is known that he has served in Smyrna, where he has been martyred for preaching Christianity.

Deacon St. Kyouregh (Cyril) and St. Benjamin have been martyred for the sake of Christian faith. Accusing Kyouregh (Cyril) in destroying heathen temples, Julianus the Betrayer allowed the heathen priests to judge him and the heathen priests subjected him to severe torments. Deacon St. Benjamin was martyred during the period of reign of the Persian king Hazkert I for preaching Christianity among the Persians.

Among the victims martyred during the period of reign of the King Hazkert I were Vormzdana, minister of the Persian royal palace, and Sayen, a Persian noble. Both of them being deprived of royal and noble pleasures and privileges continued to remain loyal to Christian faith and were martyred for the sake of Christian faith.

Abdlmseh was the son of rich Jews living in Persia. While pasturing his father’s cattle  Abdlmseh was acquainted with other Christians of the same age, who baptized him and renamed Abdlmseh, which means “Servant of Christ.” Becoming aware of his son’s converting to Christianity and not succeeding to force him to renounce of Christianity, his father stabbed him in the same place where the saint had been baptized.

When is celebrated

28.01.2008
16.02.2009
08.02.2010
28.02.2011
06.02.2012
04.02.2013
24.02.2014
09.02.2015
01.02.2016
20.02.2017
05.02.2018
25.02.2019
17.02.2020
08.02.2021
21.02.2022
06.02.2023
05.02.2024
24.02.2025
09.02.2026
01.02.2027
21.02.2028
05.02.2029
25.02.2030

Commemoration of Sts. Atomians

Commemoration of Sts. Atomians

 

Sts. Atomians were the Armenian captains Atom Gnouni and Manajihr Reshtouni who together with their regiments served in the Persian royal court during the period of reign of the idolater king Hazkert. Upon the excitation of archimagi king Hazkert started persecutions against Christians in order to eradicate Christian faith in Persia. Captains Atom Gnouni and Manajihr Reshtouni received an edict from Hazkert inviting the captains together with their regiments to the royal palace with the intention of forcing them to apostasy. At first the Armenian captains obeyed the order, but being aware of the trap prepared by the king they started back home and on their way home they stopped in the province of Andzevatsyats. Becoming aware of the numerous Persian Army persecuting them soldiers of the captain Atom Gnouni, encouraged  by the prophesy of a saint hermit living on the mountain preferred voluntary martyrdom. Persian Army reaching the Armenian regiment surrounded them and killed the saints by words. Whereas Manajihr Reshtouni and his soldiers reached his native land – Reshtounik, where he confessed his being Christian and was martyred in 449 AD.

When is celebrated

21.01.2008
09.02.2009
01.02.2010
21.02.2011
06.02.2012
28.01.2013
17.02.2014
02.02.2015
25.01.2016
13.02.2017
29.01.2018
18.02.2019
10.02.2020
01.02.2021
15.02.2022
06.02.2023
29.01.2024
17.02.2025
02.02.2026
25.01.2027
15.02.2028
29.01.2029
18.02.2030

Feast of St. Ghevond the Priest and His Companions

Feast of St. Ghevond the Priest and His Companions

 

The Feast of St. Ghevond the Priest and His Companions is dedicated to the blessed memory of the Armenian priests who fought alongside St. Vartan and the entire Armenian Nation for their Christian faith in 451 A.D. in the Battle of Avarayr.

The eldest among them was Priest St. Ghevond, and among his companions were Catholics Hovsep, Bishop Sahak of Syunik, Bishop Tatik of Basen, Priest Mushe or Mushegh, Priest Arshen, Priest Samuel, Deacons Abraham and Kajajn.

After the Battle of Avarayr the Persian King Hazkert took revenge on Armenians and ordered to kill the brave priests.

According to the tradition the day of the Feast of St. Ghevond the Priest and His Companions is the day of the clergy.

When is celebrated

29.01.2008
17.02.2009
09.02.2010
01.03.2011
13.02.2012
05.02.2013
25.02.2014
10.02.2015
02.02.2016
21.02.2017
06.02.2018
26.02.2019
18.02.2020
09.02.2021
22.02.2022
13.02.2023
06.02.2024
25.02.2025
10.02.2026
02.02.2027
22.02.2028
06.02.2029
26.02.2030

Tiarn’ndaraj

Tiarn’ndaraj

 

On February 14, the Armenian Church celebrates the Feast of the Lord’s Presentation to the Temple. Tiarn’ndaraj, or Candlemas as it is known in the West, symbolizes the presentation of the 40 day-old Christ Child to the Temple in Jerusalem.

In accordance with the Law of Moses, the infant Christ was brought to the Temple by Mary and Joseph and presented to God. A man named Simeon was there, to whom it had been revealed that he should not see death before he had seen the Lord.  Simeon held the infant in his arms, blessed God, and said, “Lord, let your servant now depart in peace, for my eyes have seen your Salvation, which you have prepared before the face of all people.  A Light to lighten the Gentiles, and the Glory of Your people, Israel.” (Luke 2:29-32)

In the tradition of the Church, Evening Services (Nakhatonak) are conducted on the night preceding the Feast Day.  At the conclusion of the service, the priest lights a candle from the Holy Altar, and distributes the flame to all present. With great care, the faithful take the lit candles home to their families.

The morning of the Feast Day, Divine Liturgy is celebrated in Armenian Churches throughout the world. The hymn offered during the Liturgy commemorating Tiarn’ndaraj glorifies Simeon’s articulation of “a Light to lighten the Gentiles”. The hymn praising Simeon also lauds the Mystery of the Incarnation.

Many additional customs have been inherited from the past, including the blessing of the four corners of the world in the Andastan Service, the blessing of newlywed couples, as well as offering prayers for the crops and fertility of the fields.

When is celebrated

14.02.2008
14.02.2009
14.02.2010
14.02.2011
14.02.2012
14.02.2013
14.02.2014
14.02.2015
14.02.2016
14.02.2017
14.02.2018
14.02.2019
14.02.2020
14.02.2021
14.02.2022
14.02.2023
14.02.2024
14.02.2025
14.02.2026
14.02.2027
14.02.2028
14.02.2029
14.02.2030

Feast of St. Vartan the Captain and Companions

Feast of St. Vartan the Captain and Companions

 

The Feast of St. Vartan the Captain and his 1036 Companions marks their martyrdom 1551 years ago in the battle of Avarayr, fighting for the freedom of conscience and religion for the Armenian Nation. It was to be the first testimony of many to follow that the Armenians were a people who freely chose Christ, remained steadfast in their Christian faith, and would not betray that faith for any ransom. “Vartanants” as it is commonly called, is one of the most sacred feasts of the Armenian people.

In the Armenian Church, the Feast day of St. Vartan the Captain and Companions is also celebrated as the Naming Day of His Holiness Karekin II. To mark the occasion, at the conclusion of Divine Liturgy, a Pontifical Prayer is offered before the Holy Altar of Descent.

When is celebrated

31.01.2008
19.02.2009
11.02.2010
03.03.2011
16.02.2012
07.02.2013
27.02.2014
12.02.2015
04.02.2016
23.02.2017
08.02.2018
28.02.2019
20.02.2020
11.02.2021
24.02.2022
16.02.2023
08.02.2024
27.02.2025
12.02.2026
04.02.2027
24.02.2028
08.02.2029
28.02.2030

Eve of Great Lent or Great Barekendan

Eve of Great Lent or Great Barekendan

 

The Armenian Church has defined the period of Great Lent as a time of abstinence and repentance for the faithful. Each Sunday during this period is named after an event in the Holy Bible that contains the message of the day. According to the calendar, the days prior to weekly fasts, as well as Great Lent, (with the exception of the fast preceding Holy Nativity) are called Barekendan. The word Barekendan means “good living” or “good life”, as we are called to live cheerfully, joyfully, and to be happy on these days preceding fasting periods.

On these days of Barekendan, the angel’s words addressed to the prophet Elijah are fulfilled:  “Arise and eat, otherwise the journey will be too great for you” (1 Kings 19:7). The Armenian Church thus allows her faithful to organize games, festivals, carnivals and large, plentiful meals to observe the feast, as it is followed by a period of fasting and abstinence.

The Eve of Great Lent, as Great Barekendan is also called, commemorates the human bliss, which Adam and Eve enjoyed in the Garden of Eden.  It also symbolizes the heavenly right, according to which, mankind could eat all types of fruit, except the fruit of the Tree of Knowledge of Good and Evil. Barekendan is the manifestation of the virtues of the soul, through which people can transform mourning to joy, and torment to peace. It is with this comprehension, with bowing of our souls, penitence, fasting and hope for mercy, that each Christian individual should take his first step on the long, 40 day journey of Great Lent, culminating with the Glorious Resurrection of our Lord Jesus Christ.

The period starting from the day following the Great Barekendan and lasting till the Feast of the Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ, is called Great Lent. In the period of the Great Lent, people, refraining from bodily pleasures and sins, get prepared for the Feast of the Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ by means of abstinence and repentance. Both spiritual and moral and bodily abstinence are considered to be important.Our church fathers have called the period of the Great Lend as “Karasnordats”, as the period of fasting lasts 40 days. This period of the Great Lent is also called “Salt and bread”, as in the past during the period of the Great Lent people have eaten only salt and bread.

In the New and old Testaments there are many testimonies concerning the period of Great Lent. Moses fasted for forty days and only then received the Lord’s rules and canons. However, this period is related to 40-day period of temptation of Christ in the desert, following which our Church fathers established this period of fasting.

Fasting may be of three kinds: usual fasting, rigorous abstinence and absolute fasting. In case of usual fasting people can eat only food of vegetable origin. In case of rigorous fasting people refuse to eat any food even of vegetable origin. And in case of absolute fasting people refuse to eat any kind of food, including even bread and water.

During the period of the Great Lent curtains in the churches are closed in commemoration of the fact that after sinning Adam was exiled from Eden and the doors were closed before him.

When is celebrated

03.02.2008
22.02.2009
14.02.2010
06.03.2011
19.02.2012
10.02.2013
02.03.2014
15.02.2015
07.02.2016
26.02.2017
11.02.2018
03.03.2019
23.02.2020
14.02.2021
27.02.2022
19.02.2023
11.02.2024
02.03.2025
15.02.2026
07.02.2027
27.02.2028
11.02.2029
03.03.2030

Commemoration of St. Theodoros the Captain

Commemoration of St. Theodoros the Captain

 

St. Theodoros the Captain is a Saint recognized by all traditional churches of Christendom.  The Armenian Church commemorates this Saint on the first Saturday during the period of Great Lent.

According to hagiographers, St. Theodoros was born to God-fearing and pious parents in the village of Saroo, near the town of Amasia.  He was a soldier in the Roman Army, and rose through the ranks, eventually becoming a Captain.

In the beginning of the fourth century, Rome was under the rule of the Emperor Diocletian.  Instead of worshipping at the temple of the pagan goddess Rea, as he had been instructed to, St. Theodoros burns the temple to the ground, thus demonstrating that pagan idols were false. For this act, Diocletian imprisons St. Theodoros, and he suffers severe tortures.  In the year 306 A.D., he is martyred by being set on fire.

St. Theodoros is also known as the “Slayer of the Dragon”, as he was said to have defeated a great and mighty dragon due to his courage and faith.

When is celebrated

09.02.2008
28.02.2009
20.02.2010
12.03.2011
25.02.2012
16.02.2013
08.03.2014
21.02.2015
13.02.2016
04.03.2017
17.02.2018
09.03.2019
29.02.2020
20.02.2021
05.03.2022
25.02.2023
17.02.2024
08.03.2025
21.02.2026
13.02.2027
04.03.2028
17.02.2029
09.03.2030

Sunday of Expulsion

Sunday of Expulsion

 

The second Sunday of the period of Great lent is called the Sunday of Expulsion. The basis of the mystery of and the name of the day can be found in the Holy Bible, the Book of Genesis: “So the Lord God sent him out of the Garden  of Eden and made him cultivate the soil from which he had been formed” (Genesis 3:23). Prehistory is the following. The human being, listening to the deceitful words of Satan, disobeyed the divine commandments and ate the forbidden fruit, As punishment the human being, the human being, of course, didn’t die at once, but was deprived of the eternity granted by God and was cursed Since then man must work hard and sweat to make the soil produce enough food, and woman will have pain in giving birth to her offspring. And in end God said to the human being: “You were made from soil and you will become soil again” (Genesis 3:19).

The church Fathers have given the Sundays of the Period of great lent such names and mysteries which symbolize the mankind’s way of life – birth, sinning, regret and repentance. This should serve for the human being as an occasion for thinking of himself/herself and his/her lifer so that the period of great Lent should be fruitful and productive.

When is celebrated

10.02.2008
01.03.2009
21.02.2010
13.03.2011
26.02.2012
17.02.2013
09.03.2014
22.02.2015
14.02.2016
05.03.2017
18.02.2018
10.03.2019
01.03.2020
21.02.2021
06.03.2022
26.02.2023
18.02.2024
09.03.2025
22.02.2026
14.02.2027
05.03.2028
18.02.2029
10.03.2030